job portal

यस्तो छ जागिर खोज्न सरकारी वेबसाइट


अब जागिरको खोजीमा हुने युवाहरुले जागिरको लागी कार्यालयहरुमा धाउनु पर्ने समस्या समाधान हुदै छ । केहि समय यता मात्र श्रम विभागले जागिरको खोजीमा रहेका व्यक्ति र रोजगारदातालाई समन्वय गराउन ‘जब पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपालमा निजि स्थरमा भने जव पोर्टल पहिले देखि नै सुरु भएको थियो भने सरकारी स्थरबाट भएको यो पहीलो प्रयास हो ।
विभागले भदौ ९ बाट डब्लूडब्लूडब्लू डट जबखोज डट जीओभी डट एनपी (www.jobkhoj.gov.np) मा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

उदेश्यहरु

रोजगार सूचना केन्द्र स्थापनाका प्रमुख उदेश्य:

 • बेरोजगारहरुको लगत संकलन गरि श्रम बजारमा बेरोजगारीको स्थिति पहिचान गर्नु
 • रोजगारीको क्षेत्र तथा अवसरहरु खोजि गर्नु
 • बजार सम्बन्धि सुचनाहरु विधुतीय मध्यमबाट समेत प्रबाह गरी श्रम बजार सुचनामा सरोकारवालाको पहुँच सरल र सहज तुल्याउनु
 • माग र आपुर्तिबिचको अन्तरलाई कम गर्नु

कार्यहरु

रोजगार सूचना केन्द्रका कार्यहरु देहाय अमोजिम रहेको छन्:

  • बेरोजगार दार्त फारम वितरण तथा बेरोजगारहरुको लगत संकलन गर्ने
  • विधुतीय मध्यमबाट तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने
  • तथ्यांक प्रशोधन तथा विश्‍लेषण गर्ने
  • तथ्यांक अध्यावदिक गर्ने
  • रोजगारदातहरुसंग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने
  • रोजगारीका अवसरहरुको पहिचान गर्ने
  • श्रम बजार सुचना व्यवस्थापन गर्ने
  • श्रम बजारमा रहेको अबसरको प्रचार प्रसार गर्ने
  • बेरोजगारी तथा रोजगारीका अवसर सम्बन्धि विभिन्न सुचनामुलक प्रतिवेदन तयार पर्ने
  • नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने गराउने
  • रोजगार मेला आयोजना गर्ने तथा रोजगारी सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्ने

Loading comments...