Tag: अम्बिका प्रसाद पौडेल

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधनले पुँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ: अम्बिका प्रसाद पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकिकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था सम्बन्धि थप दुई बुँदा र सो सम्बन्धमा मेरो बुझाई र यसले पूँजी बजारमा पार्ने प्रभाव । बुँदा नं