Tag: आमा बाबु

family
तपाँईले आफ्ना छोराछोरी संग समय बिताउन किन जरुरी छ ?

बच्चाहरुको ईशारा बुझ्नेगर्नुभएको छ ? के भन्न चाहँदैछ तपाईको छोरा या छोरीले < शव्द नजान्ला तर भाव त छाड्छन नि बच्चाहरु ले, हामीले त्यो बुझ्न धेरै जरुरी हुन्छ । र