Tag: कविको कोठा

यो एउटा कविको कोठा हो

यहाँ तिमी हल्ला नगर जाँउ अन्तै यहाँ सल्लाह नगर त्यहाँ विस्तारमा मदनको यादमा मुना कोल्टे फेर्दौ छिन, यो एउटा कविको कोठा हो तिम्रो कदमहरुलाई मन्द गर छिटो छिटो त्यो ढोका