Tag: काँधको दुखाई

मोबाइल फोनको कारणले हुन सक्छन् निम्न दुखाईहरु

मोवाइल फोन हाम्रो जिवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । मोवाइल फोनको प्रयोगले दैनिक जिवनमा धेरै सहजता पनि भएको छ । हाम्रो दिनको शूरुवात देखि दिनको समाप्ती पनि यहि मोवाइललाई