Tag: चिया लभर

चिया
जाडोमा चिया लभरहरु

चिया भन्ने वित्तिकै खान्न भन्ने मान्छे निकै कम नै देखेको छु मैले । दैनिक जीवनको एक तालिका जस्तै मान्छेको दैनिक खानाको तालिका जस्तै चियाको पनि एउटा समय तालिका हुन्छ ।