Tag: ढल्केबर–भित्तामोड

नवौं भारत–नेपाल लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) समीक्षा बैठक सम्पन्न

नवौं भारत–नेपाल एलओसी समीक्षा बैठक मिति २०७८ चैत्र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । भारत सरकारको ऋण सहयोगमा नेपालमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरुमा भएका प्रगतिका समीक्षाका साथै परियोजना कार्यान्वयनको थप सनिश्चितता