Tag: ढुङ्गेसाँघु

maghe sakranti
मकर सक्रान्ती र ढुङ्गेसाँघुको मेला

विभिन्न चालचलन, रितिरिवाज तथा संस्कृतिमा धनि देश नेपालमा सिजन सुहाउँदो चाडपर्वहरु रहेका छन । एक दिन, दुई दिन, कुनै पाँच तथा पन्ध्र दिन सम्मका पर्वहरुका आ-आफ्नै छुट्टै विश्षताहरु रहेका छन