Tag: तीब्बत

तस्वीरमा तीब्बत

साथी मेरियान गरबर स्वीस नागरीक हुन् । चुनावका ताका यूरोपयन यूनियन चुनाव अवलोकन समुहमा म दोभाषेका रुपमा कार्यरत हुँदा उनीसंग राम्रो समबन्ध हुन गयो । केही महिना अघि म यूरोपमा