Tag: तेस्रोलिङ्गी

राष्ट्रिय जनगणनामा तेस्रोलिङ्गीहरुको पनि गणना गरिने

सरकारी संयन्त्रबाट औपचारीक रुपमा जनगाणनामा अब नेपाल सरकारले आफ्नो संयन्त्र अनि गणनाका तवरहरुमा तेस्रोलिङ्गीहरुलाई पनि गणना गर्ने भएको छ । हरेक १० वर्षको अन्तरालमा हुने जनगणनामा तेस्रोलिङ्गीहरुलाई पनि समावेश गर्न