Tag: नेताका

political leader
उत्कृष्ट नेताका ५ सर्वोत्तम नेतृत्वदायी गुणहरु

कसलाई उत्कृष्ट नेता भन्ने ? भाषण या व्यबहार या दुबै कुराहरु ? या अन्य कुराहरु ? यी नै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै,आउनुहोस बिश्वभरिका सर्वोत्तम राज नेताहरुको गुणलाई बिष्लेषण गरेर तयार गरिएको