Tag: बिट कोइन

बिट कोइन के हो?

बिट कोइन के हो ? यसले कसरी काम गर्छ ? कहाँ राखिन्छ? यस्ता प्रश्नहरुले तपाईको मनमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरु छन होला । २१ औ शताब्दीको समयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट सबैको जिबन