Tag: बिदेश

बिवाहको सरलीकरण

गत महिना जब समीर र सन्तोषीको बिवाह भयो, तब उनीहरुले निधो गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु थिए । बिवाह कहाँ गर्ने ठाँउ छान्नपर्ने थियो, हुन त न समीर न सन्तोषी दुबै धार्मीक