Tag: ब्रुनेई

NASO - brunai - nepal
खगोल विज्ञानको विकासका लागि ब्रुनेई-नेपालबिच द्वीपक्षिय सम्झौता

दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र ब्रुनेईमा नेपालमा अभ्यास गरिएका खगोलविज्ञान संबन्धि गतिविधि प्रचारप्रसार गर्न र नेपालमा यस क्षेत्रमा काम गर्दा संकलित ज्ञान हस्तान्तरण गर्दै खगोलविज्ञानको विकासका लागि सहकार्य मार्फत् अगाडि बढ्न नेपाल