Tag: भक्त कुमार विश्वकर्मा

केही गरेर खुशी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने भक्तलाई सहयोग गर्नुहोस्

जीवन खै के खै के! नचाहेको जस्तो हुन्छ न सोचेको जस्तो । न खोजेको जस्तो नै हुन्छ । आफुले खोजेको र रोझेको जस्तो नहुँदा जति पीडा मानिसलाई कहिले हुन्छ र