Tag: भारतीय उद्योग परिसंघ

नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा अवसर सम्बन्धमा भारतीय कम्पनीहरुसँग अन्तरक्रिया

नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्दा उपलब्ध अवसर सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावासले भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) तथा नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सम्मुपस्थितिमा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमुख भारतीय कम्पनीहरुसँग एक भर्चुअल