Tag: महापरिनिर्वाण

आज १९ तारिख अर्थात ओशोको महापरीनिरवाण दिवस, के महापरीनिरवाण भनेको ?

ओशो महा पारीनिर्वाण दिवस अर्थात आज ओशोले शरीर त्याग गर्नुभएको दिन । महापरिनिर्वाण भनिरहदा हजुरलाई लाग्यो होला के हो यो शब्द महा पारीनिर्वाण ? आज ओशोले शरीर त्याग गरेको दिन