Tag: यौन सम्पर्क

जानीराखौ यौन सम्पर्कबाट हुने फाइदाहरु

यो हामी सबैलाई थाहा छ कि यौन सम्पर्क केबल आनन्द र सम्बन्धलाई बलियो मात्र बनाउने नभई, यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि समेत निकै फाइदाजनक हुन्छ । हरेको व्यक्तिको स्वास्थ्यकोलागी यौन सम्पर्क