Tag: रिभ्यु

चलचित्र बुलबुलको रिभ्यु

चलचित्र समीक्षा बुलबुल रेटिंग : ४ /५ उत्कृष्ट पक्षहरु चलचित्रका सबै पक्षहरु उत्कृष्ट छन्, एउटा दुइटा उल्लेख मात्र गर्दा पनि अरु सबै उत्कृष्ट पक्षहरुलाई जायज हुदैन। कमजोर पक्ष आम नेपाली