Tag: लक्ष्मी पौडेल

बेरोजगारीको संख्या धेरै थियो त्यहाँ!!!

थिएन भनौ भने मास्टर पास भएको कागजको खोस्टो थियो तर त्यो कागजको कदर थिएन त्यहाँ लखर लखर एउटा अफिसबाट अर्को आफिस जागिरको तछाड मछाड गर्ने बेरोजगारीको संख्या धेरै थियो त्यहाँ