Tag: शहरीकरण

युवाहरुमा अकास्मात मृत्युका कारणहरु

स्वास्थ समबन्धी कुराहरुमा हिजोको वर्षहरुमा जे सुकै भयो त्यसलाई जान दिऔं तर अबका वर्षहरुमा स्वास्थ समबन्धी सचेतना अनि उपायहरु अवलम्बन गरिन जरुरी छ . आहार, बिहार र व्यायामको बिचार पुर्याउनका