Tag: सुरक्षित गर्भपतन

परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सेवाका लागि सुनौलो परिवार नेपाल-मेरी स्टोप्स् नेपालको निःशुल्क हेल्पलाइन ११४३ सुरु

काठमाडौं, २० पुष, २०७७ । परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सूचना तथा सेवा प्रदान गर्न सुनौलो परिवार नेपाल/मेरी स्टोप्स् नेपालले एक छोटो कोड तथा निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर “११४३” सुचारु