Tag: स्वीटर

Knitting
हिँउदमा हराएका स्वीटर बुनाईहरु

स्वेटर या स्वीटर जेसुकै भनेपनि हिँउदमा सहज न्यानो दिने कपडाहरु मध्य स्वीटर एक पुरानो सहयात्रि हो । हामी कमैले मात्र हातले बुनेको स्विटर नलगाएका होलाउ। हातले बुनिएका स्वीटरहरु क्रमबद्ध रुपमा