Tag: दियो

हिन्दुहरु ले किन दियो बाल्दछन् ?

शुरु गर्दछौं भागवत गीताको ९: २६ श्लोक बाट जहाँ भगवान श्री कृष्णले स्वयम आफ्ना भक्तहरु ले श्रद्धाका साथ फुल, फल, पात या जल जे चढाएपनि हर्षका साथ स्वीकार्ने भन्नुभएको छ