Tag: beauty

model
सुन्दर रहने हो भने घरमै अपनाऔ यी कुरा

सुन्दर देखिन कसलाई मन हुदैन र ? मानिसले आफु सुन्दर हुनको लागी धेरै खर्च गर्ने गर्दछन । तर आफ्नै घरमा कम खर्चमा नै सुन्दर रहन सकिन्छ । आफ्नो सुन्दरताको विषयमा चिन्ता लिएर  तपाईँको