Tag: death

मृत्यु

जन्म पछि मृत्यु एक धुर्ब सत्य कुरा हो। मृत्यु टार्न न भगवानले सक्छन न बिज्ञानले सक्छ। दन्तकाली कथा अनुसार पहिला कालको रुप थियो अरे , एक दिन काल भगवान रामलाई

skeleton
When I’m gone

When I’m gone, Don’t grieve and cry for me as you sit behind my grave, Instead, let my love taste like blood in your mouth and let that be your