Tag: Doctors

डाक्टरहरु किन लगाँउछन सेतो कोट ?

हस्पिटल एउटा यस्तो स्थान हो जहाँ कोहि जान चाहदैन्न् तर नचाँहदा नचाहदै बिरामी हुदाँ हामी हस्पिटल जानै पर्छ । उचित उपचारले हामी फेरी स्वस्थ हुन्छौ । हामी डाक्टरसँग जादा सधै