Tag: Dr.Kalyan Subedi

ढाड दुख्ने समस्या र समाधानको उपायहरु

१. ढाड दुख्ने समस्या कसरी सुरु हुन्छ ? घाँटी देखि सुरु गर्दा ढाडको हड्डी ३३ वटा हुन्छन जसमा २४ वटा मात्र चल्छन l घाँटीको ७ वटा (C = Cervical), करङ् पछाडिको