Tag: earth

पृथ्वी जत्रै एउटा बस्नयोग्य ग्रह फेला पर्यो

नासाले ब्रह्माण्डमा ग्रहहरु पत्ता लगाउन प्लानेट हन्टर स्याटलाइन टेस लाई परिचालन गरेको छ, टेस भूउप्रग्रहले भर्खरै पृथ्वीवासीका लागि खुशीको अनि नौलो कुरा फेला पारेको छ । भर्खरै पृथ्वीवाट केवल १००

If Osho was alive

Osho left this earth in January 19, 1990. He is recognized by various names including Bhagwan Shree Rajneesh, Osho and Philosopher Rajneesh. If there is anyone who can translate the