Tag: ghost

छोरी भुतले तर्साउन सक्छ

आमा सधै भन्नु हन्थ्यो छोरी रात परेपछि बाहिर निस्कनु हुदैन भुत आँउछ । भुतहरु अध्यारोमा बसेका हुन्छन । भुत कस्तो हुन्छ, मेरो प्रश्न हुन्थ्यो । डर लाग्दो हुन्छ, , जब