Tag: Habits

हाम्रा ५ गल्तीहरु जसले हाम्रो स्वास्थमा असर गर्दछ

स्वास्थ नै सम्पती हो अनि मानव जीवनको हरेक खुशी अनि हाँसो सुस्वास्थ बिना अपुरो हुन्छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले दैनिक जीवनमा गरेका सामान्य गल्तीहरुले हाम्रो स्वास्थमा दिर्घकालिन असर गरिरहेको