Tag: home

VZeal Technologies launching its new product, “ kә’nekt hōm”

VZeal Technologies, a Kathmandu Valley and Silicon Valley startup, is proud to announce the launch of its new product, kә’nekt hōm (Pronounced “Connect Home”)- Smart Home Solutions. kә’nekt hōm is

के तपाईंलाई बारम्बार अचानक आवस्यक भन्दा ज्यादा रिसाउने, सन्कने, उत्तेजित हुने बानी छ ? यस्तो छ समाधानका उपाय

– (बिरामी रिसाएको अनुहार बनाउंदै) यो शुरु गर्नु भन्दा अगाडी म सोध्न चाहन्छु, के म आजै घर जान पाउँछु? * Can’t guarantee that. पहिले कुरा त गरौँ ।” – मैले