Tag: Internet

Changing IT dynamics, how can Nepal’s tourism sector benefit from it?

The 21st century has seen a huge boom in internet usage and hence the IT sector under it has flourished. In the process, many social media sites have popped up

के तपाईंलाई बारम्बार अचानक आवस्यक भन्दा ज्यादा रिसाउने, सन्कने, उत्तेजित हुने बानी छ ? यस्तो छ समाधानका उपाय

– (बिरामी रिसाएको अनुहार बनाउंदै) यो शुरु गर्नु भन्दा अगाडी म सोध्न चाहन्छु, के म आजै घर जान पाउँछु? * Can’t guarantee that. पहिले कुरा त गरौँ ।” – मैले