Lifestyle Portal
  •   २० माघ २०७९, शुक्रबार

Tag: knowledge

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय॥ How I shared these valuable words without my surveillance towards