Tag: letter

बुबाको प्रेमपत्र

केही पुराना कुराहरुसँग नयाँ कुराहरु लुकेका हुने रहेछन । पुराना पुस्तक अनि कापीका पानाहरु पल्टाउदै जादाँ केही रोचक अनि रमाइलो कुरा पत्ता लाग्यो । एउटा कापीको पानामा निकै सुन्दर अक्षरका

A letter to the love I’ve always loved

Dear love, I want to write you down. But this is not something I would do for appreciation or an ordinary letter I’d write to get your attention. Just like