Tag: Mental Health

मानसिक समस्या भनेको के हो? यसबाट कसरी बच्ने – डा. कल्याण सुवेदी

१ मानसिक समस्या भनेको के हो? – मानिसमा लाग्ने सम्पूर्ण रोगलाई दुई भागमा बिभाजन गर्न सकिन्छ l ति हुन्: शारीरिक समस्या र मानसिक समस्या l शारीरिक समस्या अन्तर्गत blood pressure

Understanding Mental Health

“All that mind loves, matter Tame it, drive its Felicity” Mental health is  wealth. A Good mental health is a coveted victory. A good and healthy mind will drive over