Tag: Relation

Love
सायद यो माया नहुन पनि सक्छ

तपाई अझै पनि १२ घण्टा अघि पठाइएका टेक्सको जवाफ पाउनको लागि पर्खनुहुन्छ ? तपाई फेसबुकमा उनीहरुको प्रत्येक स साना चालहरुलाई निकै महत्वकासाथ निहाल्नु हुन्छ ? तपाईले ईष्र्याको अनुभव पनि गर्नु