Tag: rush

यो कस्तो हतार हो ?

सम्बन्ध हतार हतारमा गासिन्छ । पढाई, करिअरलाई केही कुनामा राखेर हतार हतार सात फेरो लिइन्छ । सम्बन्धमा गासिएको केही समयमै सबैले हतार हतार आर्शिवाद दिन्छन सन्तानले डाडाकाडा ढाकुन, अर्को वर्ष