Tag: बिल गेट्स

NEW YORK, NY - MAY 14: Melinda Gates and Bill Gates speak on stage during The Robin Hood Foundation's 2018 benefit at Jacob Javitz Center on May 14, 2018 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Robin Hood)

बिल एण्ड मेनीण्डा गेट्स फाउण्डेशनलाई भारतबाट किन हटाइयो ?

गरिबी उन्मुलन र असाहयहरुको समयोगका लागि भनेर बिल गेट्सले बिल एण्ड मेनीण्डा गेट्स फाउण्डेशन स्थापना गरि तेश्रो मुलुकका देशहरुमा सहयोग ...

Don't Miss It

Nepal NetworlsNepal NetworlsNepal Networls

Recommended