परब्रह्म पशुपतिनाथ परमात्मा बारे जान्ने चाहाना एवम् जिज्ञासुहरुका लागि


कसरि संचालित छ त यो विश्व ब्रह्माण्ड को सृष्टि चक्र, शाश्वतकार ” परब्रह्म परमात्मा सदा शिव ” को आख्यान प्रमाणित गरिदिन्छु सुन्नुहोस ?

जसले सृष्टि गर्दछ उसलाई स्रष्टा “शिव ” भनिन्छ ।
जस्मा जगत सुत्दछ, उहाँ शिव हुनुहुन्छ ।
जो व्याप्त हुनुहुन्छ उहाँ विष्णु “शिव ” हुनुहुन्छ ।
जस्ले रक्षा गर्दछ उहाँ नै गोरक्ष “शिव ” हुनुहुन्छ ।
जस्ले संहार गर्नुहुन्छ उहाँ हर “शिव ” हुनुहुन्छ,जस्ले ुशुं मा कल्याण गर्नुहुन्छ उहाँ नै शकंर “शिव ” हुनुहुन्छ ।

“शं “सुख जस्मा हुन्छ उहाँ शम्भु “शिव ” हुनुहुन्छ ।
जो प्राणीहरुका शासक हुनुहुन्छ उहाँ ईश्वर “शिव ” हुनुहुन्छ ।
जस्ले रुवाउनु हुन्छ उहाँ रुद्र “शिव ” हुनुहुन्छ ।
जस्ले जगतको नाश गर्नुहुन्छ उहाँ शर्व “शिव ” हुनुहुन्छ ।
कर्मफल भोग्ने जीव पशु हुन्छन,उनिहरुका पालक पशुपति “शिव ” हुनुहुन्छ।
ज्ञानका पति पशुपति “शिव ” हुनुहुन्छ ।
जस्मा संसार समाहित छ उहाँ भव “शिव ” हुनुहुन्छ ।
विविध नाम रुपमा व्याप्त जस्ले क्रिडा गर्नुहुन्छ उहाँ देव “शिव ” हुनुहुन्छ । जो देवाधीदेव महान देव हुनुहुन्छ उहाँ महादेव “शिव ” हुनुहुन्छ ।
जो व्याप्त छ त्यही आत्मा “शिव ” हो ।
जो परम ईश्वर हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वर “शिव ” हुनुहुन्छ ।
षडैश्वर्य भग हुन्छ, भगवाला नै भगवान “शिव ” हुनुहुन्छ ।
फल लाई नारा भनिन्छ, नारा अयनपुर्व निवास जसको छ उहाँ नारायण “शिव ” हुनुहन्छ ।
जो सर्वान्तमा शेष रहनुहुन्छ उहाँ शेष “शिव ” हुनुहुन्छ ।
ह्दयमा गमन रहने नै ईन्द्र “शिव ” हुनुहुन्छ ।
शरिरभित्र जो शयन गरेका छन उनै पुरुष “शिव ” हुन ।
जसले आँफुसँग मिलन हुनेहरुलाई त्राण गर्दछन उनै मित्र “शिव ” हुन । जसले जगतको वरण गर्दछन उनै वरुण “शिव ” हुन ।
जसले जिवनको नियमन गर्दछन उनै यम “शिव ”  हुन ।
दहराकाशमा जसले गमन गर्दछन उनै मातरिश्वा “शिव ” हुन ।
जसले समस्त नरहरुलाई आफुमा लिनुहुन्छ उहाँ वैश्वानर “शिव ” हुनुहन्छ । जुन सर्वत्र जान्छ त्यही वायु “शिव ” हो ।
जसले सर्वोच्च पदमा लैजान्छ त्यो अग्नि “शिव ” हो ।
जो ऐश्वर्यवान हुनुहुन्छ, जसले आर्शिवादबाट कल्याण गर्नुहुन्छ उहाँ नाथ “शिव ” हुनुहुन्छ ।
जो लोकको नाथ हुनुहुन्छ उहाँ लोकनाथ “शिव ” हुनुहुन्छ ।
जसमा सबै लोक स्थित छ उहाँ वसु “शिव ” हुनुहुन्छ ।
वसुरुपी देव नै वसु “शिव ” हो ।
वसुदेव नै वासुदेव “शिव ” हो ।
जो विश्वको विधान धारण गर्नुहुन्छ उहाँ विधाता “शिव ” हुनुहुन्छ ।
जसमा योगीहरु रमण गर्दछन उहाँ राम “शिव ” हुनुहन्छ ।
जो परब्रह्म हुनुहुन्छ उहाँ ब्रह्म “शिव ” हुनुहन्छ ।
यस प्रकार एक परमात्मा “शिव ” लाई नाना कार्य भेदहरुले गर्दा बिभिन्न नामहरुमा निरुक्त्ति गरिन्छ तर वास्तविक रुपमा कुनै भेद छैन ।

उदाहरणको लागि हामि सुनबाट गहना बनाउँछौं जस्तै तिलरी, मंगलसुत्र, औंठी, बाला आदि(आदि र यस्लाई गालेर एकैठाँउमा जम्मा गरेपनि सुनै हो र यस्ता चिजहरु बनाउँनु अघि पनि सुन सुनै थियो यसप्रकार एक सुनलाई जसो गरेपनि सुनको महत्त्व घटदैन, सुन सुनै रहिरहन्छ, यसरि नै एक परमेश्वर ” सदा शिव ” लाई नाना कार्य भेदहरुले गर्दा बिभिन्न नामहरुमा निरुक्त्ति गरिन्छ तर वास्तविक रुपमा कुनै भेद छैन ।
जय देश ।।
जय श्री हर ।।।


Loading comments...